title
پوستر همایش :
poster-s
سایر کنفرانس های
موسسه آموزش عالی خاوران در سال جاری:

همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار


همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار


همایش مهندسی برق و توسعه پایدار


ارائه راهکارهایی جهت توسعه پایدار گردشگری شهر چناران با استفاده از مدل SWOT

ARC (1)

نقش عوامل اقلیمی در طراحی ساختمان های پایدار (نمونه موردی : شهر نور)

ARC (2)

نقش فرهنگ بر معماری بومی مسکن مشهد

ARC (3)

نقش مجسمه هاي شهري در شكل گيري معناي هويت در شهرسازي معاصر

ARC (4)

نقش مدیریت شهری در کنترل ترافیک و ارائه راهکارهایی برای رفع موانع و چالش­های ناشی از آن (نمونه موردی شهر داراب)

ARC (5)

نقش های عملکردی مساجد در معماری و شهرسازی جامعه اسلامی

ARC (6)

نگاهی به چالش های زیست محیطی در کشورهای اسلامی

ARC (7)

نگرش معماري به كاربرد خاك مسلح در كالبد پلها و روگذرهاي شهري

ARC (8)

ویژگی های معماری برون مرزی (با نگاه ویژه به معماری سفارتخانه های ایران در سایر کشورها)

ARC (9)

ویژگیهای اقلیمی مناطق کوهستانی ایران وتاثیرش در طراحی معماری (نمونه موردی:بنا های مسکونی شهر بیجار)

ARC (10)

هسته شکل گیری شهر بجنورد و روند توسعه آن در دوره اسلامی

ARC (11)

هویت فرهنگ وسنت- الگوی تدوین تعلق فضایی به خانه های ایرانی

ARC (12)

ارتقاء آسایش بصری شهروندان با تاکید بر الگوهای بومی خط آسمان در منظر شهري با استفاده از روش AHP (نمونه موردي: خيابان امام خميني مشهد)

ARC (13)

ارتقاء مولفه هاي كيفيت محيط شهري در ورودي شهرها نمونه مورد مطالعه : ورودی شهر مشهد از سمت جاده سرخس (شهر رضویه )

ARC (14)

ارزیابی اقلیم و معماری پایدار مناطق سرد (نمونه موردی شهر کلات نادری)

ARC (15)

ارزیابی شاخص­های شهر دوستدار کودک از منظر معماری و شهرسازی اسلامی در عصر جدید

ARC (16)

ارزیابی کمی میزان توسعه شهر با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی: شهر ورامین)

ARC (17)

ارزیابی‌ اثرات‌ مثبت‌ و‌ منفی‌ بلند مرتبه‌سازی‌ با‌ توجه‌ به‌ اهداف‌ توسعه‌ پایدار ‌شهری نمونه موردي: منطقه 9شهر‌ مشهد

ARC (18)

ارزيابي فضاي جلوخان(دم در)

ARC (19)

از خاطره انگیزی تا هویت بومی با معماری نمادین

ARC (20)

از گره های سنتی تا پاتوق های شهری امروزی، لزوم شهر شهروندگرا

ARC (21)

استراتژی بهینه سازی مصرف انرژی در شهرهای جدید

ARC (22)

استفاده از ارزش‌های معماری بومی در جهت نیل به معماری پایدار

ARC (23)

اصول معماری پایدار در معماری کهن ایران

ARC (24)

اقلیم و معماری پایدار در مجموعة چهار باغ اصفهان (مدرسه، بازار، کاروانسرا، فضای سبز)

ARC (25)

اکو- محله ؛ راه حلی درراستای ایجاد توسعه پایدار بررسی تطبیقی شهرسازی سنتی اقلیم گرم وخشک با اصول طراحی اکو-محله

ARC (26)

امکان سنجی پیاده راه سازی در محورهای شهری (نمونه موردی:محور مسجد جامع واقع در بافت تاریخی یزد)

ARC (27)

آمایش در ساختار شهر، در نظرگیری اقلیم و پایداری در مناسب سازیِ محیط (نمونه موردی: کلانشهر رشت)

ARC (28)

آموزش و طراحی معماری با رویکرد فناوری اطلاعات

ARC (29)

باززنده سازی بافت با ارزش معماری سنتی ایران نمونه موردی حمام سرکاری قوچان

ARC (30)

بازشناسی احکام معماری پایدار، از رهیافت وقف

ARC (31)

بازشناسی نقش نور در معماری مساجد دوره صفویه ( نمونه موردی مسجد شیخ  لطف  ا... )

ARC (32)

بررسی اصول طراحی معماری سنتی در تعامل با منظر شهری ساحلی(منظر ساحلی محله بهبهانی­ها بوشهر)

ARC (33)

بررسی الگوهای معماری پایدار در مدرسه آقا بزرگ کاشان

ARC (34)

بررسی اهمیت فضاهای سبز شهری در جهت رسیدن به اهداف توسعه پایدار

ARC (35)

بررسی تأثیر اقلیم در شکل­گیری فرم و عملکرد مازاری­های شهر یزد

ARC (36)

بررسی­ تاثیر ویژگی های کانی شناسی، فیزیکی و مکانیکی سنگ ­های ساختمانی مورد استفاده در نمای ساختمان­ ها بر میزان آسیب پذیری آنها در برابر عوامل مختلف جوی

ARC (37)

بررسی تحلیلی معماری اقلیمی خانه­های تاریخی تبریز (مطالعه موردی : خانه کمپانی و خانه علوی )

ARC (38)

بررسی تطبیقی فرم های معماری و عملکرد بناهای شهری (نمونه موردی:بافت مرکزی مشهد)

ARC (39)

بررسی جایگاه آتریوم در معماری پایدار

ARC (40)

بررسی جایگاه پياده‏راه در توسعه پايدار شهري

ARC (41)

بررسی جایگاه مرکز محله در شکل گیری محله ای پایدار با استفاده از روش AHP (نمونه موردی:محله سرشور مشهد)

ARC (42)

بررسی چگونگی انعطاف پذیری کالبد خانه های سنتی یزد با شرایط اقلیمی و ارائه الگو هایی در جهت بهبود وضعیت فعلی آن ها ( نمونه موردی: خانه رسولیان یزد)

ARC (43)

بررسی چگونگی تجلی فرهنگ در معماری بومی

ARC (44)

بررسی دلایل اصلی پایداری اجتماعی در محله ی تک قومیتی؛ از دیدگاه روانشناسی محیطی نمونه ی موردی:خاورمحله ی آمل

ARC (45)

بررسی راهکارهای معمارانه کاخ خورشید کلات جهت افزایش پایداری سازه ای بنا

ARC (46)

بررسی ساختار کالبدی بافت تاریخی شهر کرمانشاه

ARC (47)

بررسی شاخص های آسایش حرارتی ساختمان در شهر مشهد

ARC (48)

بررسی شاخص های توسعه پایدار در شهر هوشمند

ARC (49)

بررسی شاخص های معماری پایدار درخانه های سنتی کویری  (مطالعه موردی: شهر گناباد)

ARC (50)

بررسی علل عدم تحقق پذیری پیش بینی های جمعیتی برای شهرهای جدید با مقایسه دو شهر گلبهار و بینالود

ARC (51)

بررسی عوامل محیطی مؤثر در نوسازی بافت فرسوده ی شهری به منظور افزایش امنیت کالبدی محله شنبدی بوشهر

ARC (52)

بررسی عوامل موثر  بر افزایش حس سرزندگی در بازار (نمونه موردی: بازار قدیم بندرعباس)

ARC (53)

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری نمای ابنیه سنتی جداره ساحلی بوشهر (نمونه موردی:محله بهبهانی)

ARC (54)

بررسی مديريت زيست محيطي جزاير حرارتي شهري

ARC (55)

بررسی مصاديق معماري پايدار در معماري سنتي تبریز نمونه موردی: مسجد کبود

ARC (56)

بررسی معیار های اجتماعی در تعیین سایت های گردشگری

ARC (57)

بررسی موقعیت سیستمی شهر خلاق و تاثیر آن بر توسعه پایدار شهر

ARC (58)

بررسی مولفه های موثر بر طراحی مسیر پیاده

ARC (59)

بررسی میزان اثر گذاری  خصوصیات بومی محله بر طراحی ورودی آن (نمونه موردی: محله سرشور مشهد)

ARC (60)

بررسی میزان تاثیرپذیری ادراک شهروندان از هويت و حس تعلق به معماری بومی مکانهاي فرسوده با استفاده از روش AHP ( نمونه موردی : بافت فرسوده محله سرشور مشهد )

ARC (61)

بررسی نقش پارکهای فرهنگی در توسعه پایدار شهری

ARC (62)

بررسی نقش رنگ در فضاهای شهری و تاثير آن بر درک انسانها نمونه موردی: خيابان شريعتی شهر تبريز

ARC (63)

بررسی نقش و تأثیر فرهنگ و آیین بر پایداری اجتماعی فضاهای عمومی شهری بومی

ARC (64)

بررسی نمود بی هویتی در فرهنگ و معماری مسکونی (نمونه موردی:شهر تبریز)

ARC (65)

بررسی و ارائه راهکار های موثر بر ایجاد هویت در میادین ورودی شهر ها (نمونه موردی میدان آزادی تهران)

ARC (66)

بررسی و تحلیل زمینه گرایی در معماری بومی  با تاکید بر کاربرد تکنولوژیهای جدید در عصر جهانی سازی

ARC (67)

بررسي اصول و مباني معماري پايدار در معماری بومی ماسوله

ARC (68)

برنامه ریزی توسعه توریسم شهری با بهره گیری از شاخص هاي زیست اقليمي در جهت توسعه پایدار شهری نمونه موردی: اصفهان

ARC (69)

برنامه ریزی فضایی سیستماتیک

ARC (70)

برنامه ريزي حمل و نقل روستایی

ARC (71)

بومی سازی نظریه نوشهرسازی در شهر قزوین (مورد پژوهش: شهرک پونک)

ARC (72)

به کارگیری رویکرد توسعه مبتنی برحمل ونقل محور (TOD) درکاهش معضلات ترافیک بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع)

ARC (73)

بهره گیری از مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست گامی جهت نیل به توسعه پایدار شهري

ARC (74)

بهره گیری از مصالح سنتی در ساختمان های فردا (مصالح خاکی)

ARC (75)

بهره وری از عناصر اقلیمی در معماری بومی ایران

ARC (76)

پایداری اجتماعی و معماری،تعیین شاخص های تأثیرگذار بر توسعه پایداری اجتماعی در معماری

ARC (77)

پژوهشی نو در باب بررسی معیارهای لازم جهت ارتقاءکیفیت پیاده روها و تاثیرات آن بر الگوی رفتاری عابران پیاده (نمونه موردی: بررسی خیابان امام خمینی سنندج)

ARC (78)

پیش بینی تاثیر فن آوری های نوین بر پایداری شهر های آینده

ARC (79)

پیوند زیارتگاه و شهر، مهم ترین عامل توسعه پایدارشهر اسلامی  نمونه موردی : شهر مشهد

ARC (80)

تاثیر اقلیم بر معماری بومی و پایدار مناطق گرم و خشك

ARC (81)

تأثیر اقلیم در شکل گیری بافت کهن شهر سمنان

ARC (82)

تاثیر فرهنگ در معماري بومي1

ARC (83)

تاثیر فرهنگ در معماري بومي2

ARC (84)

تاثیر محیطی عوارض زمین در شکل گیری محلات نمونه موردی محلات کمپ کرسنت(Camp crescent) و سی برنج(C.branch) شهر مسجدسلیمان

ARC (85)

تاثیر معماری پایدار در طراحی پارک­های علمی و فناوری

ARC (87)

تاثیرات اقلیم بر طراحی معماری بومی

ARC (89)

أثیرات مدرنیته در روند طراحی­شهری مناطق کوهستانی غرب ایران (نمونه موردی مهاباد)

ARC (90)

تاثیرکنش متقابل فرهنگ بر سیما ومنظر شهرهای معاصر

ARC (91)

تاثير بهسازي و بازسازي نماهاي ساختمان بر سيماي شهر

ARC (92)

تاثير فرهنگ بر معماري و شکل گیری آن

ARC (93)

تأثير نانو بتن در فرم ساختمان‌هاي بلندمرتبه در راستاي معماري پايدار

ARC (94)

تبیین نقش مصالح در معماری بومی و مقایسه آن با معماری مدرن

ARC (95)

تجدد فضایی "میدان" در شهرسازی معاصر

ARC (96)

تجربه مدرنیته در ایران و تغییر شکل فضا های جمعی در این فرآیند

ARC (97)

تحلیل تاثیر الگوها و فرم های معماری بر ادراک شهروندان در فضای شهری (نمونه موردی : خیابان سجاد مشهد، حدفاصل چهارراه بزرگمهر تا چهارراه بهار)

ARC (98)

تحلیل تاثیر نشانه های بومی بر بهبود خوانایی بافت شهری با استفاده از روش AHP (نمونه موردی: خیابان دانشگاه مشهد)

ARC (99)

تحلیل توسعه پایدار در راستای نیل به جنبه های اجتماعی آن  در شهرها

ARC (100)

تحلیل جايگاه فن آوري نوين اطلاعات در مديريت و توسعه پايدار شهري

ARC (101)

تحلیل عوامل موفقیت فضاهای جمعی در ارتقای تعاملات اجتماعی درشهر ایرانی-اسلامی

ARC (102)

تحلیلی راهبردی  بر مقوله توریسم روستایی در راستای توسعه پایدار شهری

ARC (103)

تمهیدات طراحانه فضاهای چندمنظوره در مدیریت بحران در انطباق با الگوهای طراحی فضا  نمونه موردی میدان شهدا  مشهد

ARC (104)

توانمند سازی مدیریت و توسعه پایدار شهری در راستای سنجش کیفیت زندگی شهرهای جدید، نمونه موردی: شهر جدید آفتاب

ARC (105)

توسعه پایدار با تاکید بر گردشگری مطالعه موردی روستای درکش بجنورد

ARC (106)

توسعه پایدار در بناهای نوین (مطالعه موردی طراحی موزه ملل)

ARC (107)

توسعه ی پایدار شهری:شاخص ها، دیدگاهها و مفاهیم

ARC (108)

جستاری بر دگردیسی، پایایی و حضور مرمت شهری در دگرگونی سیمای شهرها

ARC (109)

جستاری در باب بررسی منطقه گرایی در معماری (نمونه موردی : معماری اصیل منطقه کردستان)

ARC (110)

چشم انداز مدیریت شهری در ایران با تأکید بر توسعه پایدارشهری

ARC (111)

حاشیه نشینی فرصت یا تهدید

ARC (112)

حاشیه­نشینی یکی از عوامل ناپایداری شهری (با تاکید بر شهر تبریز)

ARC (113)

خلاقیت در  طراحی معماری فضای آموزشی با رویکرد پایدار

ARC (114)

دستیابی به امنیت پایدار شهری در محلات ناامن با رویکرد CPTED نمونه موردی: محله جوادیه شهر بجنورد

ARC (115)

راه کارهایی ازبرنامه ریزی تا طراحی بافت فرسوده درراستای اهداف توسعه  پایدارنمونه ی موردی :محله ی پشت کنسرو قائمشهر

ARC (116)

راهبرد قطب هاي رشد در برنامه ریزی منطقه ای مطاله موردي تجربه يونان در اين زمينه

ARC (117)

زبان مشترک معماری پایدار در خلق فضاهای نوین معماری

ARC (118)

سابقه و مشکلات امروزه مدیریت شهری در ایران

ARC (119)

ساخت و سازهای  خود کفا در تولید انرژی

ARC (120)

ساماندهی الگوی گردشگری در شهر بندرعباس با تاکید بر مکان یابی مجموعه­های تفریحی توریستی

ARC (121)

سنجش سطح توسعه یافتگی مراکز شهری منطقه کلانشهری تهران

ARC (122)

شفافیت کاربری ها در ارتباط بصری با طراحی محوطه دانشگاهی

ARC (123)

شناخت اصول پایداری در معماری و شهرسازی بومی

ARC (124)

شناسایی مولفه های ارتقاء کریدورهای بصری در شریانهای شهری نمونه موردی:خیابان امام رضا(ع) مشهد

ARC (125)

طراحی اقلیمی با تاکید بر معماری بومی مناطق سردسیر ایران (ارائه طراحی اقلیمی در شهر همدان)

ARC (126)

عملکرد مدیریت مشارکتی در برنامه ریزی جهت توسعه شهرها

ARC (127)

فضاهای ویژه عمومی نیاز شهرسازی معاصر ایران

ARC (128)

فهم معماری بومی، ابزاری در جهت توسعه پایدار

ARC (129)

کاداستر نوين زيرساختارتحقق شهرسازي پايدار در ايران

ARC (130)

گذري به ريشه هاي پيدايش معماري زمين خراشي

ARC (131)

گونه شناسی فرمی سابات های ایرانی بر پایه هندسه

ARC (132)

مسکن ، پایداری و الگوهای انعطاف پذیری

ARC (133)

معرفی پایگاه اطلاعات کاربری اراضی شهری بر اساس استاندارد LBCSو مقایسه آن با طبقه‌بندی سنتی

ARC (134)

معماری بومی پاسخگوی نیاز امروز معماری

ARC (135)

معماری بومی چیست ؟

ARC (136)

معماری بومی و فضاهای پیاده با تاکید بر کاهش آلاینده های شهری  در راستای دستیابی به محیط زیست پایدار شهری

ARC (137)

معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند

ARC (138)

مقایسه بازارهای قدیم و جدید با رویکرد ارتقا کیفیت فضای شهری (مطالعه موردی :شهر تبریز)

ARC (139)

مکان یابی فضاهای حیاتی دارای فوریت شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی : شهرستان گناباد)

ARC (140)

مناسب سازی فضاهاي شهري با تأکید بر نیازهای افراد كم توان (مطالعه موردي :پياده راه خيابان زند شيراز)

ARC (141)

نقش اقليم و بستر در شکل گیری معماري پايدار

ARC (143)

نقش توسعه پایدار در آرمانشهر اسلامی-ایرانی

ARC (144)

نقش ديوار ترومب درمعماري پايدار

ARC (145)

جایگاه درخت در ارتقای کیفی فضاهای شهری

ARC (146)

چگونگی تأثیرگذاری بناهای پایدار(اقلیمی) در بافت معماری روستای ده‌نمک

ARC (147)

دين مقدس، شهر قدسی ( اصل "توحيد" در"وحدت کالبدی" معماري مساجد اصفهان)

ARC (148)

راهکارهای انگیزشی مشارکت مردم در توسعه پایدار محله ای

ARC (149)

سنجش (سواد الکترونیکی و مشارکت شهروندان)برای توسعه کیوسک های خدمات الکترونیکی در کلانشهر مشهد

ARC (150)

سیستم های سبزعمودی: راه حلی جهت کاهش اثرات منفی زندگی مدرن درمقیاس ساختمان وشهر

ARC (151)

شاخصه های معماری پایدار اجتماعی از منظر وقف

ARC (152)

شوا`دان ؛ یک عنصر معماری پایدار درشهر شوشتر

ARC (153)

طراحی پایدار پیاده روهای شهری با رویکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

ARC (154)

طراحی خانه پایدار با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی

ARC (155)

طراحی فضاهای کوچک شهری مبتنی بر درختان کهنسال (نمونه موردی: خیابان سنایی مشهد)

ARC (156)

طراحی مناسب زیرگذر و ارائه راهکارهای افزایش کیفیت آن با رویکرد توسعه پایدار (مورد مطالعه: زیرگذر میدان تجریش تهران)

ARC (157)

کنکاشی بر تاثیر متقابل معماری مسکن بر فرهنگ و هویت در جامعه ایرانی

ARC (158)

مدیریت و توسعه پایدار شهری

ARC (159)

مطالعه ی مقایسه ای گرمابه های اقلیم سرد و اقلیم گرم در ایران

ARC (160)

معماری پایدار : ساخت دیروز، سکونت امروز، اندیشه فردا

ARC (161)

نقش اقلیم و پدافند غیر عامل در شکل گیری معماری پایدار بررسی نمونه های موردی(معماری دست کند شهر های نوش اباد کاشان و درینکویی ترکیه)

ARC (162)

نقش باد در معماری شهداد جهت تأمین آسایش حرارتی

ARC (163)

نقش فرهنگ بر معماري بومي

ARC (164)

نقش فرهنگ و مصالح برمعماری بومی

ARC (165)

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در هوشمندسازی ساختمان ها

ARC (166)

نقش هندسه در ایستایی برج مقبره‏های آرامگاهی

ARC (167)

 نگاه به توسعه پایدار و معماری پایدار با روند تحلیل گونه

ARC (168)

همگونی ساختمان با عوامل اقلیمی در رسیدن به طراحی پایدار

ARC (169)

اراک از شهرنشینی سنتی  تا نوکلان شهر ناپایدار ( اولویت های کالبدی، عمرانی و اجتماعی نوکلان شهر اراک)

ARC (170)

ارائه راهکارهای طراحی پایدار در اقلیم گرم وخشک نمونه موردی یزد

ARC (171)

ارتباط آرایه ها و تزیینات معماری با فرهنگ و تاثیر آن بر پایداری محله نمونه موردی: تزیینات سردر خانه های اهواز

ARC (172)

ارتقا سکونت پذیری ، راهکار توسعه پایدار

ARC (173)

ارتقا نقش گردشگری محور کوهسنگی در جهت رسیدن به توسعه پایدار شهری

ARC (174)

ارزیابي نقش بازشوها از ديدگاه جریان باد در اقليم گرم و مرطوب (نمونه موردي اقليم  بندر بوشهر)

ARC (175)

از پویایی تا پایایی میدان عتیق اصفهان

ARC (176)

استفاده از الگو ها در فرایند طراحی معاصر

ARC (177)

استفاده از باد در ابنیه حاشیه جنوبی دشت لوت  به وسیله ایرودینامیک معماری

ARC (178)

انطباق طراحی خانه های مسکونی متناسب با اقلیم و معماری بومی

ARC (179)

اهمیت حمل کالا جاده ای در توسعه اقتصادی حمل ونقل پایدار نمونه موردی استان قزوین

ARC (180)

اهمیت نگرش معماری به اثرات زلزله و مصالح در طراحی و مکانیابی درگاهها

ARC (181)

ایجاد سرزندگی شبانه شهری با رویکرد طراحی فضاهای 24ساعته نمونه موردی خیابان آزادشهر مشهد

ARC (182)

بازشناسی فضاهای گمشده و امکان سنجی توسعه مردم وار آنها نمونه موردی: پل دور شهر قم

ARC (183)

بازشناسی قابلیت های روستای یوش مازندران در جهت توسعه ی گردشگری با نگاه بر شاخصه های بومی منطقه

ARC (184)

بام های سبز شهری، راهبردی در کاهش جزایر حرارتی کلانشهرها درایران،تحلیل تجربی پروژه بام سبز سالن شهر ایلینویز(شیکاگو)

ARC (185)

بررسی تطبیقی نقوش شمسه در تزئینات بناهای دوره قاجار (نمونه های موردی حسنیه امینی ها ( یاخانه امینی ها) و مسجد النبی در قزوین)

ARC (186)

بررسی راهکارهای تأمین نیازهای کودکان در عرصه­ی عمومی محله با تأکید بر ارتقاء پایداری اجتماعی

ARC (187)

بررسی سیر تحول مقرنس  به عنوان عنصری نمادین در معماری اسلامی ایران

ARC (188)

بررسی سیستم گردشگری: نمونه مشهد

ARC (189)

بررسی شاخص های پایداری در معماری‏ بومی روستایی (نمونه موردی‏‏: روستای پالنگان کردستان)

ARC (190)

بررسی شاخص های شهر سالم با رویکرد توسعه پایدار شهری

ARC (191)

بررسی ضرورت و میزان بهره مندی نماهای ساختمانهای مسکونی معاصر از اصول معماری بومی نمونه موردی: نماهای مسکونی شهر بجنورد

ARC (192)

بررسی عوامل پایداری در ساختمانهای بلند

ARC (193)

بررسی فرهنگ در معماری بومیِ سنتی محله‌ها و کوچه‌های مسکونی مسلمان‌نشين اصفهان و بهره‌گیری از آن در ارائه‌ی الگوی مکانی سکونت پایدار

ARC (194)

بررسی فضای ورودی شهرها با رویکرد شهرسازی پایدار

ARC (195)

بررسی نظری مفهوم محله و تاثیر هویت برشکل دهی آن در معماری

ARC (196)

بررسی نقش فضاهای باز مشترک در مجتمع‌های مسکونی امروز به عنوان یکی از عوامل پایداری اجتماعی در معماری بومی در افزایش امنیت

ARC (197)

بررسی نقش هویت در سازماندهی و طراحی فضاهای مسکونی ( نمونه موردی: مجموعه های مسکونی در توسعه های جدید شهر بجنورد )

ARC (198)

بررسی ویژگی‌های مسکن  بومی ایران در اقلیم گرم ومرطوب (مطالعه موردی شهرستان بندرلنگه)

ARC (199)

بررسي مولفه هاي  پايداري در معماري زنديه  (شهرشيراز)

ARC (200)

برنامه ريزي شهري و منطقه اي رهيافت توسعه پايدار

ARC (201)

بومی‌سازی و پایداری معماری مجتمع‌های مسکونی با بهره‌وری از فضاهای عمومی در جهت افزایش تعاملات اجتماعی

ARC (202)

به کار گیری رهیافت TOD  در راستای ارزیابی و کاهش چالش های حمل و نقل درون شهری  (نمونه موردی مرکز شهر بجنورد)

ARC (203)

بهره­گیری از مبانی و عملکرد بادگیر در معماری حاشیه لوت

ARC (204)

تابش و آسایش (تحلیل اثرات انرژی تابشی بر معماري مسكن سنتي يزد)

ARC (205)

تاثیر اقلیم در  معماری بومی و پایدار آسبادهای ایران

ARC (206)

تاثیر اقلیم گرم و خشک بر معماری سقف های تابستان نشین  در فلات مرکزی ایران ( مطالعه موردی : کاشان)

ARC (207)

تاثیر فرهنگ بر معماری بومی1

ARC (208)

تاثیر فرهنگ بر معماری بومی2

ARC (209)

تاثیر گذاری المان های شهری برهویت فضای شهری

ARC (210)

تأثیر مؤثر آب در پایداری معماری خانه های اقلیم گرم و خشک

ARC (211)

تأملی در نقش آفرینی فرهنگ اسلامی ایرانی بر معماری بومی

ARC (212)

تجربیات معماری بومی در مقابله با اثرات زمین لرزه

ARC (213)

تحلیل الگوی توسعه فیزیکی-کالبدی شهر چناران

ARC (214)

تحلیل پایداری شهری در سکونتگاه های غیر رسمی (شهر بوکان)

ARC (215)

تحلیل راهبردهای توسعة پایدار گردشگری بر اساس مدل ترکیبی فرایند تحلیل شبکه و تحلیل استراتژیک سوات (مطالعه موردی: شهرستان خرم‌آباد)

ARC (216)

تحلیل روند عناصر اقلیمی موثر بر معماری شهر شیراز

ARC (217)

تحلیل و بررسی شیوه های اجرای معماری پایدار در طراحی ها در راستای مصرف بهینه انرژی

ARC (218)

تحلیل و بررسی نقش آموزه های دینی در شکل گیری آرمانشهر ایرانی-اسلامی

ARC (219)

تحلیل وتبیین جایگاه مشارکت مردم درتوسعه پایدارشهری(موردمطالعه:شهرمراغه)

ARC (220)

تحلیلی بر تاثیرات اکولوژیکی بر توسعه کالبدی شهر بجنورد

ARC (221)

تحلیلی بر تاثیرات زیست محیطی بر گسترش کالبدی شهر زنجان

ARC (222)

تحلیلی بر روند کاهش فضای باز شهری در فرآیند توسعه شهری  با تاکید بر مدیریت بحران کلانشهر تهران

ARC (223)

تلفیق دیدگاه­های شهرسازی اسلامی و شهرسازی مدرن؛ رهیافتی به سوی شهرسازی و معماری پایدار نمونه مطالعاتی شهر مصدر در امارات متحده عربی

ARC (224)

توسعه پایدار و مفاهیم آن در معماری مسکونی سنتی مناطق معتدل و مرطوب ایران

ARC (225)

جایگاه بافت های تاریخی در توسعه شهری با نگرشی اجمالی به باغ قصر قاجار- تهران

ARC (226)

8th SASTech WebSite - All Right Reserverd | 2013