title
پوستر همایش :
poster-s
سایر کنفرانس های
موسسه آموزش عالی خاوران در سال جاری:

همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار


همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار


همایش مهندسی برق و توسعه پایدار


محورهای همایش:

 

معماري

 اقليم و معماري پايدار                                   

1.     تاثير اقليم بر معماري بومي و پايدار

2.   اهميت بوم گرايي در معماري

3.   تاثير معماري بومي در معماري پايدار

اهميت محيط و مصالح بر معماري بومي

1.   تاثير مصالح بوم آورد بر معماري پايدار

2.   اهميت تكنيك هاي ساخت معماري بومي بر معماري پايدار

3.   تاثير مولفه هاي كالبدي  و محيطي  بر معماري بومي و نقش آن در معماري حال و گذشته

4.   شيوه هاي خاص كاربرد مصالح در معماري بومي و تلفيق آن با تكنولو‍ژي امروزي

5.   روانشناسی محیط با رویکرد معماری پایدار

 تاثير فرهنگ در معماري بومي

1.   اهميت فرهنگ در معماري بومي

2.   كاربرد فرهنگ جهت رسيدن به فضاهاي پايدار

3.   گوناگوني معماري بومي در فرهنگهاي مختلف

4.   تاثير مولفه هاي اجتماعي بر معماري بومي و نقش آن در معماري حال و گذشته

اهميت اقتصاد بر معماري بومي

 

شهرسازي

مدیریت و توسعه پایدار شهری

1.   برنامه ریزی شهری و منطقه ای و توسعه پایدار شهری

2.   حقوق و قوانین شهری در توسعه شهر

3.   مدیریت ساخت و ساز شهری

4.   مدیریت شهری در شرایط بحران

5.   محیط زیست و توسعه پایدار شهری

6.   توسعه پایدار و سلامت

7.   سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار

8.   شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار

9.   مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار

10. شهرهای جدید و توسعه پایدار شهری

11. تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ایران

12. توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پایدار شهری

  زیر ساخت ها و شریان های شهری

1.   آب و فاضلاب و توسعه پایدار

2.   شریان های حیاتی و توسعه پایدار

3.   زیر ساخت های شهری و توسعه پایدار

4.   حمل و نقل شهری و توسعه پایدار

5.   نقشه برداری و توسعه پایدار

اقتصاد و توسعه شهری

1.   اقتصاد شهری و حقوق محيط زيست

2.   مدیریت مالی و نگرش درآمدزايي در بهسازی بافتهای فرسوده شهری

3.   جلب مشاركت شهروندان در اداره امور شهري

4.   اقتصاد غیر رسمی و توسعه پایدار شهری

بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در معماری و شهرسازی پایدار

1.   کاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهری

2.   معماری پایدار و ساختمان‌هاي هوشمند

3.   ارتقاي خدمات شهري و بكارگيري تكنولوژي‌هاي نو به منظور ايجاد شهر هوشمند

4.   شهرهاي مجازي، شهرهاي الكترونيكي، شهرهای هوشمند

 

8th SASTech WebSite - All Right Reserverd | 2013