title
پوستر همایش :
poster-s
سایر کنفرانس های
موسسه آموزش عالی خاوران در سال جاری:

همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار


همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار


همایش معماری و شهرسازی و توسعه پایدار


 

رديف

كد

عنوان

1

100

تقسیم بندی ضایعات بیماری MS از روی تصاویر MRI

2

101

چاپر باک بوست دوبل با کاربری تنظیم کننده و تثبیت کننده ولتاژ

3

102

حذف مولفه فرکانس برق شهر در سیگنال EMG مبتنی بر تبدیل ویولت والگوریتم LMS با پارامتر Step-Size بهینه

4

103

ارائه روش جديد در رمزنگاري تصاوير رنگي مبتني بر تئوري فوق آشوب

5

104

طراحي سيستم کنترل موشک با استفاده از کنترل کننده PD همراه با فيلترپايين گذر مرتبه دوم با تقريب باترورث

6

105

میکروپمپ الکترومغناطیسی دیافراگمی

7

106

بهبود کیفیت توان نیروگاههای بادی در شرایط جزیرهای با استفاده از سیستم ذخیره ساز انرژی) ESS )

8

107

جبران سازی کمبود و بیشبود ولتاژ شبکههای توزیع نیروی برق به کمک DVRمبتنی بر الگوریتم کنترلی

9

108

ارزیابی قابلیت اطمینان سیستمهای توزیع و فوق توزیع باحضورتولیداتپراکنده

10

109

بهینهسازی فیلتر اکتیو جهت بهبود کیفیت توان شبکههای توزیع نیروی برق به کمک الگوریتم PSO

11

110

نقش فیلتردوطرفه در بهبود آستانه تطبیقی لبه تصویر توسط الگوریتم

CannyCanny

12

111

بهبود عملکرد سیستم های غیرمینیمم فاز و تأخیری مرتبه بالا با استفاده از کنترل بازنشان

13

112

جایابی بهینه محدودساز جریان خطا ابررسانا مقاومتی به منظور بهبود

قابلیت حفاظت در شبکه توزیع با حضور تولیدات پراکنده

14

113

شبیه سازی و مدلسازی یک فلیپ فلاپ تمام نوری براساس تقویت کننده نوری نیمه هادی با بهره کلمپ شده

15

114

 

16

115

مدلسازی و شبیهسازی رفتاری شتابسنج خازنی MEMS با استفاده از نرم افزار MATLAB/SIMULINK

17

116

طراحی بهینه موتور القایی سه فاز قفسه ای با هدف افزایش راندمان وکاهش حجم

18

117

استفاده ازمنابع تجدیدپذیر برای بهینه سازی انرژی در سیستم های قدرت

19

118

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

20

119

ارزیابی یک روش ترکیبی جدید بر پایه DTMOS و PFA در مدارات تقویت کننده کلاس AB جهت بهبود ولتاژ کاری و توان مصرفی

21

120

Power Frequency Withstand Voltage On-site testing of 400 kV GIS

22

121

بررسی پاسخ گذرا در ترانسفورماتور با طراحی سیمپیچی از نوع عایق کابل XLPE (Dry former

23

122

کنترل نیروگاه بادی مجهز به DFIG به منظور میرا کردن نوسانات بینناحیهای با استفاده ازسیگنال محلی

24

123

مدلسازی و طراحی کنترلر مد لغزشی از مرتبه کسری برای روبات نیوکاسل با در نظر گرفتن تاخیر .

25

124

بررسی پلیمرهای الکترواکتیو و ساخت ریز ماهیچه های مصنوعی با استفاده از ElectroActive Polymers

26

125

تاثیر توزیع دانه بندی گرانول بر روی خواص الکتریکی وریستور اکسیدروی

27

126

بررسي تکنيکهاي تشخيص اشياي متحرک در دنباله تصاوير ويديويي

28

127

طراحی آشکار ساز فاز فرکانس سرعت بالا با کاهش زمان بازنشانی جهت استفاده در حلقه هاي قفل فاز

29

128

روشی براي کاهش ناحیه مرده در آشکار ساز فاز فرکانس و افزایش فرکانس کاري آن جهت استفاده در حلقه هاي قفل فاز

30

129

شناسایی چهره در تصاویرکادر باز با استفاده از تشخیص پوست، آنالیز اجزای اصلی، آنالیز - تفکیک خطی و شبکه های عصبی

31

130

تولیدمدولاسیون محل پالس ) PPM ( بر اساس مدار حلقه قفل فاز) PLL

32

131

مدیریت انرژی در خودروهای هیبریدی الکتریکی

33

132

کنترل پاشندگی امواج سطحی توسط لایه کلاهک در بلور فوتونی یک بعدی منفی - - ε منفی و μ حاوی فرامواد تک منفی

37

136

تحلیل و بررسی تاثیر SVC و SSSC بر روی سنکرونیزم ژنراتورهای سنکرون و پايداری گذرا و دينامیکی شبکه قدرت

38

137

تحلیل و بررسی تاثیر SVC و SSSC بر روی سنکرونیزم ژنراتورهای سنکرون و پايداری گذرا و دينامیکی شبکه قدرت

39

138

آناليز عملكرد سيستم MRC چرپ در كانالهاي محوشدگي همبسته ومستقل

40

139

تغيير ساختار در شبکههاي توزيع به کمک الگوريتم ژنتيک به منظور کاهش تلفات با در نظر گرفتن خازن

41

140

طراحی و ساخت یک سیستم هوشمند به منظورتشخیص آریتمی های قلبی به کمک سیستم XCSLA

42

141

Stabilization Improvement of an Islanded System with Doubly-fed Induction Generator Based Wind Turbine

43

142

مقایسه کارایی و تاخیرترافیک الگوریتم پریم و ELB

45

144

ويژگی جمع آثار نويز فاز در نوسانسازهای گسترده با در نظر گرفتن اثر هارمونيکهای خروجی

46

145

Review on Micro Electro Mechanical System(MEMS) and Radio Frequency MEMS(RFMEMS) switch matrix in space industry

47

146

طراحي و شبيهسازي آنتن شيپوري مخروطي دو تيغهاي در باند فركانسي 8 تا 88 گيگاهرتز

48

147

طراحی بهینه ژنراتور مغناطیس دائم جهت تغذیه داخلی سامانه هوائی با استفاده ازالگوریتم استعماری

49

148

بررسی روش های نوین سيستم های اتوماسيون توزیع در بخش ارائه خدمات به مصرف کننده ها و شبکه های زیر توزیع

50

149

مسیر یابی و بهینه سازی ربات خودکار زیرآبی به کمک الگوریتم کلونی مورچگان در محیطهای پیچیده

51

150

تشخیص بیماری قند با استفاده از ترکیب سیستم استنتاج فازی سوگنو والگوریتم رقابت استعماری

52

151

بهینه سازی انتخاب سرخوشه در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده ز الگوریتم حرکت کاتوره ای گازها

53

152

ارائه معیاری جدید جهت بهینه سازی و افزایش راندمان سیستم کنترل توربین گازی

54

153

سنسور فیبر نوری: انواع سنسور فیبر نوری شدتی

55

154

ارائه معیاری جدید جهت بهینه سازی و افزایش راندمان سیستم کنترل توربین گازی

56

155

سنسور فیبر نوری: انواع سنسور فیبر نوری شدتی

57

156

بهبود کنترل استقرار تیغه در توربین های بادی سرعت متغیر

58

157

کنترل توان توربین بادی با استفاده از کنترل کننده LPV چند متغیره راحله توکلی، دکترمحمد عطائی، دکترغضنفر شاهقلیان

59

158

طراحی فیلتر قابل کنترل توان پایین Gm-C براساس تکنولوژی 0.18 μm با استفاده از زوج اینورتر های CMOS

60

159

بررسی تأثیرات هارمونیک تولیدشده جبرانکننده توان راکتیو پایا برتلفات شبکه

62

161

طراحی و شبیه سازی یک مبدل ایزوله سوئیچینگ نرم رزونانس سری نوع ZCS متقارن

63

162

مبدل رزونانس سری با پل سری شده

64

163

طراحی و ساخت یک مبدل جدید رزونانسی ایزوله فرکانس بالا

65

164

مبدل جدید باک بوست با کلمپ اکتیو غیرایزوله تحت سوئیچینگ نرم ZVS

66

165

مبدل جدید ایزوله رزنانسی تحت شرایط سوئیچینگ نرم نوع ZSC با آرایش پل سری شده با ترانسفورمر

67

166

ویژگی های توانی و آماری در تفکیک سیگنال های EEG در رابط های مغز و رایانه

68

167

مقایسه ساختارهای مختلف شبکه عصبی پرسپترون در طبقه بندی سیگنال های فرمان قشر مغز

69

168

مروری بر عصبی فازی مبتنی بر کنترل هوشمند

70

169

هماهنگ کردن رله اتصال زمین و رله جریان زیاد برای جلوگیری از طرح قطعی یک فیدر در شبکه در اثر اتصالی و بروز خطا در فیدر مجاور

71

170

ارتقاء دریافت، فیلتر و تقویت سیگنالهای زلزله

72

171

کنترل زاویه پیچ هواپیما با استفاده از کنترلر PD و کنترلر فازی نوع

73

172

The Best Variable Step-size LMS Algorithm for Smart Antennas in a SDMA Mobile Communication Environment with Changing Noise and fading

74

173

بهرهبرداری بهینه شبکههای توزیع هوشمند با استفاده از روش پخشبار بهینه توزیع باهدف کاهش تلفات شبکه

75

174

طراحی یک مخلوط کننده فعال ماکروویو در باند X احسان احسائیان

76

175

ويژگي كانال زير زميني براي شبكه هاي حسگر بي سيم زير زميني

77

176

ارتباطات القایی مغناطیسی برای شبکههای حسگر بیسیم زیرزمینی

78

177

طراحی کنترل کننده پیش بین مخازن مرتبط بادرنظرگرفتن اثراغتشاش ورودی

79

178

مانیتورینگ و تشخیص خطا در فرآیند شیمیایی پالایشگاه گاز با استفاده از تکنیک داده کاوي مجید محمدي،احمد وفائی

80

179

آنتن مثلثی سیرپینسکی بر روی زیرلایه متامتریال باندممنوعه قارچی شکل

81

180

برنامهریزی مسیر برای رباتهای چندگانه با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی

82

181

تأثیر مقاومت کابل منبع تغذیه در مشخصه گشتاور سرعت موتورهای القایی

83

182

میراسازی تشدید زیرسنکرون با استفاده از TCSC

84

183

2 گیگاهرتز / طراحی و شبیه سازی آنتن مونوپل کوچک برای کاربردهای 4

85

184

مدیریت پهنای باند در شبکه های نوری با اعمال مهندسی ترافیک

86

185

تشخیص شات بر روی استاندارد فشرده سازی ویدئویی H.264

87

186

کاربرد سنکرون سازی آشوبناک تطبیقی در تکنولوژی رادار نویزی(ادارهای آشوبی)

88

187

روشی جدید برای بهسازی سیگنال های صوتی با استفاده از آنالیز lpc در روش فیلتر کالمن

89

188

فيلتر چند حالته OTA-C مد ولتاژ با توان مصرفي و ولتاژ پايين

90

189

فيلتر چند حالته OTA-C مد ولتاژ با قابليت تنظيم الكترونيكي و با توان مصرفي و ولتاژپايين

91

190

تاثیرات اتصال شارژر خودرو های الکتریکی در شبکه هوشمند و ارائه راهکار درجهت کاهش تلفات و بهبود مشخصه ولتاژ در اثر اتصال این شارژر ها

92

191

بررسی آثار عوامل مدرن توزیع برق بر روی مشخصه ولتاژ و توان مصرفی یک شبکه نمونه در نرم افزار PSAT

93

192

استیگانوگرافی متادیتا با محدودیت جاسازی در تصاویر ماهوارهای با هدف کاهش حجم و افزایش امنیت

94

193

مبدل های افزاینده ولتاژ برای شبکه های انرژی خورشیدی:مرور،مقایسه و ارزیابی توپولوژی های نوین

95

194

مروری بر تکنولوژی نوین RB-IGBT جهت افزایش کارایی مبدل های سوئیچینگ توان بالا

96

195

ضرورت امنيت اطلاعات در شبكه

97

196

نقش نیروگاه های تلمبه ذخیره ای در توسعه پایدار

98

197

استخراج قابلیت LVRT براى هماهنگى حفاظتهاى باس 20 کیلوولت عطاردر مطالعه طرح توسعه مزرعه بادى بینالود با ژنراتورهاى القائى DFIG

99

198

طراحي کنترلکننده موتور PMDC ، HP 5 به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کلاسيک

100

199

محدوديتهاي فرکانس و مطالعه پايداري ماندگار SMIB ، در مدل هفرون فيليپس جهت -اتصال توربوژنراتورهاي کوچک به مزرعه بادي بينالود

101

200

بررسی ترانزیستورهای MTCMOS ، VTCMOS و DTCMOC با رویکردی بر مقایسه مشخصه های آنها

102

201

بررسی طراحی مولد آدرس برای مدولاسیون چند وجهی مبتنی بر FPGA وپیکربندی آشکارساز چند وجهی interleaver مبتنی بر FSM

103

202

طراحی و تحقق یک فیلترمیان گذر ایریس کوچک شده وکم تلف بر روی پیکربندی موجبر2 گیگاهرتز / مجتمع شده در زیرلایه برای کاربرد در شبکه محلی بی سیم در با

104

203

Recognition And Elimination of Striped Noise In CHRIS-PROBA Sensor Images

105

204

آنالیز و پیاده سازی مبدل باک بوست سوئیچینگ نرم با مدار اسنابر بدون تلفات جهت PFC

106

205

آنالیز و طراحی یک مبدل جدید سوئیچینگ نرم نوع کاهنده افزاینده با اسنابرسلف تزویج شده

107

206

طراحی کنترلر PID مقاوم برای سیستمهای عملکردازراهدور دوطرفه با استفاده از پیشبین اسمیت در حضور عدم قطعیت ضربی

108

207

طراحی کنترلر PID مقاوم برای سیستمهای عملکردازراهدوردوطرفه در حضور عدم قطعیت جمعی

110

209

FPGA Design and Implementation of Digital PID Controller based on floating point arithmetic

111

210

بررسی وكنترل فرآيندهاي داراي تاخير زمانی در سيستم هاي تک ورودي تک خروجی

112

211

بررسی تأثیرات هارمونیک تولیدشده جبرانکننده توان راکتیو پایا برتلفات شبکه

113

212

بررسی تأثیرات هارمونیک های تولیدشده مبدلهای HVDC بر تلفات شبکه AC

114

213

A Novel Multicarrier Transmission Chaotic Communication System

115

214

طراحی فیلتر باند توقف با استفاده از نانو سلول های فوتونیک کریستالی

116

215

ارائه الگوريتم ابتکاری کارآمد برای بازيابی شبکه های توزيع الکتريکی نامتعادل با در نظر گرفتن تغييرات بار

117

216

ویژگی های آماری ویولت در پردازش سیگنال های EEG در رابط های مغز با رایانه

118

217

طراحی کنترل کننده بهینه برای پاندول معکوس با استفاده از الگوریتم ژنتیک

119

218

طراحی کنترل کننده بهینه مرتبه کسری با استفاده از الگوریتم استعماری

120

219

Presentation of a Two-Party Key Agreement Protocol based on Chaos

121

220

پیشنهاد مدار معادل الکتریکی یکپارچه جهت تحلیل و مدلسازی موتور الکتریکی جریان مستقیم

122

221

طبقه بندی تصاویر سونوگرافی تیرویید با استفاده از شبکه عصبی

123

222

کنترل فرکانس در یک شبکه جزیره ای با استفاده از کنترلکننده فازی بهبود یافته و بهینه سازی توسط الگوریتم PSO

124

223

Solveing Coverage Problem for Stationary and Heterogenous Sensors with Evolutionary Algorithm

125

224

مدیریت توان راکتیو در سیستمهای قدرت تجدید ساختار یافته

126

225

بررسی تأثیر فناوری های موجود در شبکهی هوشمند، درکاهش تلفات شبکه های توزیع

127

226

بررسی تاثیر فعالیت باندآلفا بر درک عامل تجربه درونی در مدت مدیتیشن

129

228

شناسایی چهره به روش فازی عصبی

130

229

مخفی سازی اطلاعات در صوت با استفاده ازتبدیل موجک گسسته

131

230

افزايش راندمان سلول خورشيدي لايه نازك 1CIGS با ايجاد ميدان سطحي و افزايش دوپينگ لايه اكسيد شفاف

132

231

A Fuzzy Classifier using Bank of Gabor Filters to Facial Images’ Gender Classification

134

233

بررسی عملکردکنترل فعال نویز صوتی مدل سازی شده با استفاده از ویولت عصبی

135

234

طراحی و شبیهسازی گیتهای منطقی نوری NOR و XNOR تمام نوری با استفاده بلور فوتونی بر روی زیر لایه

136

235

کاهش مرتبه سیستم های چند ورودی چند خروجی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی توده ذرات فازی بهبود یافته

138

237

الگوریتن جذیذ برای پنهاى نگاری تصویر باینری در تصویر

139

238

مقایسه صحت شبکه های عصبی MLP و RBF درتشخیص بیماری صرع

140

239

از بین بردن نویز اسپکل در تصاویر رادار روزنه ترکیبی ) SAR ( بر اساس موجک با استفاده از میدان های تصادفی گاوس مارکوف

141

240

ارائه یک الگوریتم جدید تشخیص خطای مدارباز در کلیدهای قدرت برای اینورترهای منبع ولتاژ تغذیه کننده ماشین های القایی

142

241

بهینهسازی عملکردآشکارسازهای نور فلز نیمه هادی فلز - MSMبا تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب

143

242

پردازش صدای قلب به منظور طبقه بندی بیماری های دریچه ای قلب در سیستم فازی

144

243

ویژگی های فرکانسی صدای های مورمور قلب

145

244

بررسی عدم قطعيت ها برروی عملکرد رله ديستانس

146

245

طراحی فیلتر هیبریدی فعال اتصال موازی با قابلیت عملکرد در فرکانس های کلیدزنی مختلف به منظور حذف هارمونیک های ناخواسته در سیستم های قدرت

147

246

استفاده از الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات اصلاح شده برای تنظیم پارامترهای کنترلر PID در سیستم کنترل سرعت موتور

148

247

کنترل مبدل B2B در سیستم تولید پراکنده متصل به شبکه با هدف جبران افت ولتاژ ناشی از خطا در شبکه

149

248

طراحی شیفت دهنده فاز انعکاسی پنج بیتی جهت بهینه سازی تلفات جایگزین ثابت و حداکثر تغییر فاز نسبی در فرکانس GHz 4

150

249

EVALUATION AND SEPARATION OF IKONOS SENSOR’S ELECTRONIC NOISE FROM ATMOSPHERIC INDUCED EFFECTS

151

250

بررسی معیار قابلیت اطمینان در سیستم های کامپیوتری

152

251

ارائه یک مدل مونتکارلو برای محاسبه رفتار دینامیکی حاملهای نوری در افزاره فلز نیم - رسانا فلز

153

252

تعیین محل و ظرفیت بهینه واحدهای تولید پراکنده با در نظر گرفتن مدل های مختلف و تغییرات سالیانه و شبانه روزی انواع بار

154

253

حذف آفست جریان مستقیم در سیستم OFDM با گیرندهی تبدیل مستقیم درحوزهی فرکانس

155

254

کنترل سیستم های تاخیری با کنترل کننده پیشبین اسمیت چندمتغیره

156

255

یک حمله عملي وموثر تحليل توان عليه تحقق سخت افزاري سيستم رمزنگاري پيشرفته استاندارد

157

256

طراحی و شبیه سازی یک سیستم واسطه حسگر کم توان برای کاربردهای بیومدیکال

158

257

مکان یابی بهینه سایت های انرژی خورشیدی با استفاده از الگوریتم A*

159

258

مدل الکتریکی مقره آلوده و آنالیز فاصله خزشی قوس الکتریکی باگذشت زمان و تأثیر دما

160

259

کاربرد توابع بسل در بازشناسی گفتار جهت تفکیک آوایی

161

260

بازشناسي واکههای زبان فارسي با استفاده از توابع متعامد بسل

162

261

شناسايي ارقام دست نويس فارسي با تركيب وي‍‍ژگيها وماشين بردار پشتيبان

163

262

یک روش پیشنهادی برای شبیه سازی جریان اتصال کوتاه متقارن و نامتقارن ژنراتورهای SCIG و DFIG

164

263

Multi (Two) Area Load Frequency Control: A Comparative Study Based On PI, PID and Fuzzy Logic Controllers

165

264

تحلیل و بررسی روشهای فشرده سازی سیگنال قلب ) ECG

166

265

بهبود پروفیل ولتاژ در شبکه هوشمند با بهرهگیری از جایابی بهینهی خازن

167

266

مقایسه کارایی آنالیز مولفه های اصلی و تبدیل کسینوسی گسسته در شناسایی چهره با استفاده از تبدیل موجک و ماشین بردار پشتیبان

168

267

استفاده از مدل فازی آنالیز لایه های حفاظتی در تخمین سطح یکپارچگی ایمنی لوله های انتقال فرآورده های نفتی

169

268

بهبود کنترل فرکانس در یک سیستم قدرت به هم پیوسته با استفاده از کنترلر بهینه

170

269

تبديل فوريه جزئي بر مبناي رادار تك ضربهاي تداخل پارازيت

171

270

ارائه یک پروتکل احراز هویت فوق سبک وزن بهبودیافته برای سیستمهای RFID

172

271

راندمان مصرف انرژي شبكههاي حسگر بيسيم با مراكز تركيبي

173

272

ساختار کلی برای تفکیک سیگنال های صوتی زیردریایی

176

275

ارائه يك رويکرد توزيع شده براي بهبود كيفيت سرويس در شبکه هاي حسگر بيسيم) ISCEE2012

177

276

تشخیص زبان گوینده با استفاده از ضرایب MFCC و روش دسته بندی ماشین بردار پشتیبان

178

277

طراحی بهینه یک موتور سنکرون آهنربا دائم بدون یاتاقان

179

278

طراحی، شبیه سازی و انتخاب بهینهی سلول خورشیدی برای یک نانو ماهواره بر اساس مدل ریاضی به دست آمده از توان مورد نیاز زیر سیستم ها

180

279

کنترل برداری یک موتور سنکرون آهنربا دائم بدون یاتاقان (BPMSM)

181

280

افزایش پایداری سیستم قدرت با طراحی هماهنگ کنترل کنندههای PSS و SVC به کمک الگوریتمهای هوشمند در محیط Matlab-Simulink

182

281

مقایسه انواع باتری و سلول های خورشیدی در یک میکروماهواره و تاثیر آن بروزن و ابعاد ماهواره و انتخاب بهینهی آن

183

282

شبیه سازی و مقایسه جریاندهی نانولوله گالیم نیترید با نانولوله کربنی در حضورگیت مسطح

184

283

بررسی عملکرد یک الگوریتم مسیریابی براساس شبکه عصبی هاپفیلد روی توپولوژی مش دوبعدی شبکه روی تراشه

185

284

طبقه بندی صدای قلب با استفاده از تبدیل ویولت و طرح خودسازماندهی افزایشی

186

285

یک طراحی جدید برای مدار XOR مبتنی بر دیود تونلی تشدیدی) RTD )

187

286

بررسی عدم قطعیت بار در مسئله تجدید آرایش با استفاده از الگوریتم هیبرید تکاملی

188

287

طراحی و شبیه سازی کنترلر اتوماتیک ولتاژ (AVR) نیروگاه های تولید پراکنده (DG

189

288

شناسایی مدهای پیچشی سیستم تک ماشینه متصل به شین بینهایت با استفاده از مدلسازی ریاضی مبتنی بر فضای حالت

190

289

تحلیل کارايي الگويتم کمترين مربعات براي بهینهسازي نرخ توان حداکثر به میانگین OFDM بر اساس روش بريدن و فیلتر کردن

192

291

طراحی کنترل کننده ی هوشمند PID با ناظر فازی برای موتورهای جریان مستقیم بدون جاروبک

193

292

مبادله داده ها از طریق ارتباط بی سیم با استفاده از سیگنال های DTMF به منظور اتوماسیون ثبت اطلاعات پستهای دور افتاده فوق توزیع

194

293

تاثیر محل نصب و مدهای عملکرد توربین های بادی DFIG و STATCOM در بهبود پروفیل ولتاژ و افزایش بارگذاری شبکه توزیع

195

294

The role of QD density on output power and photon density and optical gain for three states InGaAs/GaAs quantum-dot laser

196

295

شبیه سازی اثر طول کاواک بر توان خروجی و بهره اپتیکی در ترازهای حالت

GaAsAs/GaAS پایه، برانگیخته و پیوسته بالا در لیزر نقطه کوانتومی

197

296

شبیه سازی اثر ابعاد نقاط کوانتومی و عرض کاواک برتوان خروجی در

ترازهای حالت پایه ، برانگیخته و پیوسته بالا در لیزر نقطه کوانتومی InGaAs/GaAs

198

297

The Comparison of analog & digital pre-distortion creator in low noise amplifier with reduce memory effect and noise, and Trans conductance increment using 0.18 um CMOS technology

199

298

High frequency ballast algorithm simulation base on square error optimize on MATLAB

200

299

Provide a New Method to DWT Based Image Steganography Using Fuzzy Logic

201

300

Smart Grid Cascade Failure management

202

301

The effect of coverage factor on turn-on delay and power-current characteristics in 1.55-μm InAs/InP(113)B Quantum Dot Laser

203

302

طراحی مدار بازخوانی جدید برای کاهش توان مصرفی در حسگرهای تصویر

CMOS

204

303

طراحی ژنراتور الکترومغناطیسی برای تبدیل انرژی جنبشی بدن انسان به برق

205

304

ارائه یک الگوریتم نهان نگاری برای تصاویر دیجیتال با تبدیل موجک گسسته تا سه سطح

206

305

طراحی یک گیرنده مخابرات نوری CMOS برای نرخ داده 2.5Gb/s

207

306

مطالعه کمی تاثیر هارمونیکها و عدم تعادل ولتاژ بر گشتاور الکترومغناطیسی، تلفات و بازده یک موتور القایی سهفاز

208

307

طبقه بندی آریتمی های قلبی با استفاده از درخت تصمیم

209

308

مدلسازی دینامیکی ایستگاه تقلیل فشار گاز CGS

210

309

منطق فازی و کاربرد آن در مدل سازی و شبیه سازی دینامیکی یک توربو ژنراتور نیروگاه گازی

211

310

طراحی و شبیه سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال مبتنی بر اسیلاتور کنترل شده با ولتاژ با شکل دهی نویز سیگما دلتای درجه دوم

212

311

بررسی ليزر آبشار كوانتومی با پایه پراكندگی فونونی طولی اپتيکی

213

312

شبیه سازی و حذف هارمونیک های ژنراتورهای سنکرون مغناطیس دايم درسیستمهای تبديل انرژی باد

214

313

الگوریتم هدایت افزایشی با اندازه گام متغیر تطبیقی برای دنبالگری نقطه حداکثر توان در سیستمهای فتوولتاییک

215

314

A DCT-based Multimanifold face recognition method using single sample per person

216

315

مقایسه جزئی عملكرد روشهای كنترل شار جهت یافته و كنترل مستقيم گشتاور در درایو موتورهای سنكرون آهنربای دائم

217

316

بررسی روشهای تشخیص طیف در مخابرات رادیو شناختی

219

318

The influence of bulk donor and acceptor traps on electrical behavior of p+n photodiode based on InSb

220

319

Controllable current density in graphene superlattice

221

320

استفاده از کانورتر جهت متعادل سازی بار در شبکه توزیع فشار ضعیف

222

321

ارتباط چاقی و نحوه توزیع حرارت در ترموگرافی از ناحیه شکم بیماران مبتلا به کرونر قلبی

223

322

مدلسازی یک روش ترکیبی به کمک آنالیز اجزای اصلی ) PCA (وشبکه عصبی LVQ برای تفکیک الگوهای خوش خیم و بدخیم سرطان معده درتصاویر آندوسکوپی

224

323

طراحی رمزگذار و رمزگشای مبتنی برکدهای تصحیح خطای BCH در درایوهای حالت جامد 1(SSD

225

324

طراحی کنترل کننده متوالی جهت کنترل مقاوم بازو رباتیک با استفاده از الگوریتم ژنتیک

226

325

A New Load Balancing Approach for Parallel FP-Growth

227

326

کاهش مقاومت سری سلول خورشیدی GaAs با استفاده از نانولولههای کربنی تک لایه

228

327

ارتقاء تابع ابهام رادار پسیو مبتنی بر سیگنال DVB-T در هر دو استاندارد 2K و 8K

229

328

تنظیم بهینه توابع تعلق کنترل کننده فازی برای کنترل زاویه پاندول معکوس بااستفاده از الگوریتم ژنتیک

230

329

بررسی ولتاژ پولین در ساختار خازنی با ضخامت پایین

231

330

شکل دهی و هدایت پرتو در آنتن ماهواره LEO برای ایجاد ناحیه پوشش ثابت با شکل دلخواه

232

331

Achieve Secure RGB Image Based Watermarking with Pixel Indicator Technique

233

332

تخمین منحنی نوفة زمانی سنجندههای تصویربردار به روش قسمت-بندی اهداف غیریکنواخت و استفاده از آن در پالایة وفقی ابتکاری

234

333

روشي جديد در خودتنظيمي سريع ميكروسكوپ جهت داشتن تصاوير ويدئويي با وضوح بالا

235

334

مدلسازی، شبیه سازی و اعتبار سنجی ترانزیستوردوقطبی سیلیکون کاربیدقدرت - براساس مدل فیزیکی بیان شده با معادله انتشار Ambiplor

236

335

ارائه گروهی از مبدلهاي رزنانسي LLC غير ايزوله جديد

237

336

طراحي وشبيه سازي يك مبدل كاهنده غيرايزوله رزنانسي

238

337

مدلسازی الگوی میدان نویز ناشی از جریان نشتی در مقره ها

239

338

مدلسازی و ردیابی حداکثر توان سیستمهای فتوولتائیک و به کارگیری این سیستم به عنوان منبع تولید پراکنده

240

339

Suggestion and Security Analysis of a Secure Collision Free Hybrid DS/FH Spread Spectrum System in the Presence of Follower Jammer and Eavesdropper

241

340

تاثیر مدل هاي اختلال راديويي بر عملكرد الگوريتم هاي تعیین شكاف زماني در شبكه هاي رله IEEE 802.16J

242

341

ناحیه بندی و استخراج حجم شکاف کام در تصاویر CBCT با استفاده از شبکه عصبی PNNو برازش منحنی

243

342

ECG Analysis Using Wavelet Transform, Neural Networks and Support Vector Machines, Application to Myocardial Ischemia Detection

244

343

طراحی و ساخت مدار شبیه ساز سیگنال قلبی با استفاده از مدل الکتریکی سلول قلبی

245

344

Physician assisting Robot With integrated image and speech processing

246

345

EOG artifact removal from EEG using a RBF neural network

247

346

بهسازی منطق GNY در برابر حملات انعکاسی

248

347

طراحی بهینه ترانسفورمر توزیع هسته پیچشی آمورف و مقایسه تکنیکی و اقتصادی آن باترانسفورمر سیلیکونی با روش FEM

249

348

طراحي منطق سه ارزشي جديد براي مدارهاي ولتاژ پايين وكم توان

250

349

A Monotonic, low power and high resolution digitally controlled oscillator

251

350

جایابی همزمان توربين بادي و ادوات حفاظتی جهت کاهش هزینه تلفات وبهبود قابليت اطمينان

252

351

طراحی و شبیه سازی مدار ضرب کننده مبتنی بر ترانزیستورهای اثر میدانی نانوتیوب کربنی

253

352

طراحی و تحلیل سیستم بازیافت حرارت بر روی توربوژنراتورهای پالایشگاههای گازی

254

353

معرفی روش تشخیص هویت از روی نحوه راه رفتن

255

354

جایابی منابع تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم ژنتیک و تاثیر آن بر قابلیت اطمینان شبکه

256

355

کنترل بهینه مبدل جبرانساز سری ولتاژ به منظور افزایش قابلیت عبور ازخطای مزارع بادی

257

356

نقش شبکه های هوشمند در کنترل منابع تولید پراکنده در شبکه های قدرت

258

357

طراحي ميكروگريد DC با استفاده از شبكههاي فتوولتاييك و توربين بادي درسيستم توزيع

259

358

Fault Tolerant Controller Design Using Bond Graph Modeling Theory for an Electro-Mechanical Load Simulator

260

359

تقویت کننده دو طبقه فولدد کسکود با بهره ی dB 201/63 با ا ستفاده از روش جبرانساز میلر

261

360

استفاده از فیلتر میانه ترکیبی)هیبرید( اصلاح شده برای حذف نویز تصاویر MRI

262

361

توزیع اقتصادی بار میان نیروگاهها با توابع هزینهی ناصاف با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

263

362

مبدل زمان به دیجیتال در حلقه قفل فاز با عملکرد بالا و توان پائین

264

363

Optimization of flooding algorithm in an ad hoc network through probabilistic flooding network technique

265

364

هدایت نشانگر ماوس با استفاده از تنفس: فراهم کردن امکان ارتباط با رایانه برای ناتوانان حرکتی

266

365

کنترل فیلتر اکتیو با تابع لیاپانوف جهت بهبود کیفیت توان در سیستم های توزیع

267

366

ارائه روشی امن برای انتقال اطلاعات محرمانه با استفاده از رمزنگاری آشوبی و پنهاننگاری طیفگسترده در حوزه فرکانس

268

367

طراحی فیلتر FIR آزمونپذیر یک بعدی با استفاده از نظریه M-testability

269

368

طراحی و بهینهسازی آنتن آرایهای شکافی خطی بر پایه موجبر زیرلایه با تغذیه موج رونده با آفست ثابت، زاویه انحراف 𝟑𝟎° و SLL=-30dB

270

369

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها

271

370

روشی نوین در مدیریت توان یک سیستم تولید پراکنده ترکیبی مستقل شامل توربین بادی،سیسستم فتوولتائیک، پیل سوختی وابرخازن

272

371

Features Extraction of EOG for handicapped

273

372

Broken Bar Fault Detection based on Extended Kalman Filter for Three Phase Induction Motors

274

373

برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال با استفاده از الگوریتم TLBO

275

374

شناسایی چهره مبتنی بر ترکیب تبدیل موجک مختلط با درخت دوگانه و الگوی باینری محلی در شرایط محیط نویزی

276

375

Short Term Load Forecasting Using Artificial Neural Network And Imperialist Competitive Algorithm

277

376

معرفی دو سوئیچ رزنانسی جدید در دستگاه های ذخیره انرژی

278

377

مبدل کاهنده رزنانسی جدید

279

378

برای یک مدل کواد کوپتر DIP طراحی کنترل کننده

280

379

Stability Analysis for A Class of Parameter Dependent Piecewise Affine Systems

281

380

مدلهاي نوساني اتفاقی جهت تخمين سيگنالهاي نوساني اتفاقي مخابراتی

282

381

روشی سریع دربازیابی تصاویر مبتنی بر محتوا با استفاده از ترکیب ویژگی لبه و رنگ

283

382

(BMS) پروتکل هاي ارتباطی مناسب در سیستم مدیریت ساختمان

284

383

بهبود فرآیند بازسازی سوپر رزولوشن تک تصویر با استفاده ازتکنیک نمایش تنک دادهها و توصیف بهینهی بافت تصویر

285

384

بررسی پدیده های کیفیت توان با استفاده از تبدیل موجک ) Wavelet

286

385

بازشناسی کلمات دست نوشته فارسی با استفاده از ویژگی هیستگرام گرادیان بهبود یافته و شبکه عصبی RBF مبتنی بر الگوریتم های خوشه بندی

287

386

طراحی کنترلکننده فیدبک حالت تکهای برای سیستمهای فازی affine با رویکرد نامساویهای ماتریسی خطی

288

387

طراحی کنترل کننده   فازی مقید برای سیستم‌های PDE هذلولی غیرخطی توزیع شده با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی

289

388

More Relaxed Non-quadratic Stabilization of Takagi-Sugeno Fuzzy Models by Determination of Membership Function Information

290

389

شبیه سازی جبران پاشندگی در سیستم های انتقال نوری بوسیله فیبرهای جبران پاشندگی وتوری های براگ فیبر نوری و مقایسه نتایج حاصل از این دو جبران ساز

291

390

 کنترل فرکانس بار یک سیستم قدرت دو ناحیه ای به کمک کنترل کننده BELBIC

292

391

Generation, Transmission and Distribution in Smart Power Grid

293

392

جبران¬سازی سیستم¬های سه¬فاز چهارسیمه با به کارگیری ترانسفورماتور زیگزاگ، D-STATCOM و فیلتر اکتیو تک¬فاز

294

393

Computer based flight computer design in missiles

295

394

ویژگی های نیمه هادی گالیم نیترید

297

396

بهینه سازی خطی تعیین سرعت باد در نیروگاه های بادی

298

397

کنترل بهینه برداری موتورهای سنکرون خطی مغناطیس دائم داخلی بر اساس الگوریتم ژنتیک

299

398

اعتبارسنجی ) رتبه بندی ( مراکز آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی با AHP فازی

300

399

شناسایی سیستم تخمین میزان قبول شدگان درآزمون های مرکزآموزش فنی وحرفه ای خواهران گناباد

301

400

بهبود کاهش نویز در تصاویر رادیوگرافی با استفاده از فیلترهای بر پایه شبکه های عصبی چند نورونی

302

401

بهبود عملکرد شبکه حسگرهای بیسیم با استفاده از ارتباطات چندگانه

303

402

بررسي تکنيکهاي تشخيص اشياي متحرک در دنباله تصاوير ويديويي

304

403

یک حمله عملی و موثر تحلیل توان علیه تحقق سختافزاری سیستم رمزنگاری پیشرفته استاندارد

305

404

بررسي تکنيکهاي تشخيص اشياي متحرک در دنباله تصاوير ويديويي

306

405

آشنایی با معماری پردازنده ARM و مقایسه چهار ریزپردازنده مبتنی بر این معماری

307

406

بازیابی و تقویت گفتار با استفاده از فیلتر Bandpass و تکنیک Spectral Subtraction

308

407

بهبود مدل قوس الکتریکی مقره فشارقوی پوشیده از آلودگی یکنواخت

309

408

تشخیص شات بر روی استاندارد فشرده سازی ویدئویی H.264

310

409

بررسی سامانه های جمع آوری داده و کاربرد آن در نیروگاه های برق

311

410

عملکرد ماشین های القایی سه فاز در اثر اعمال ولتاژ حاصل از مبدل های چند سطحی به روش VSI

312

411

طراحي سيستم کنترل موشک با استفاده از کنترل کننده PD همراه با فيلترپايين گذر مرتبه دوم با تقريب باترورث

313

412

آنالیز عملکرد و طراحی ترانزیستور نوری حلقوی مایکرویو p-i-n

314 413 طبقه بندی سیگنال های الکترومایوگرام با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
315 414 Image Classification by Optimised Fuzzy System using Genetic Algorithm

8th SASTech WebSite - All Right Reserverd | 2013